Go to the page content


Privacybeleid

1 De informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie die ons kan helpen onze websites te verbeteren. Wij vragen uw toestemming om deze informatie te verzamelen wanneer u de website bezoekt. Alle informatie die met uw toestemming automatisch wordt verzameld, wordt in geaggregeerde vorm opgeslagen en kan niet worden gebruikt om u individueel te identificeren.

We vragen u af en toe om informatie die soms privé kan zijn en u persoonlijk kan identificeren. Als gevolg daarvan kan informatie die door ons wordt verzameld, worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

 1. Geaggregeerde bezoekersstatistieken
 2. Identificeerbare persoonlijke gegevens

We koppelen geaggregeerde bezoekersstatistieken niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Geaggregeerde bezoekersstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we algemene informatie over uw computer en de locatie ervan, evenals de website waar u vandaan kwam, indien van toepassing. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, waar ze naar kijken en op reageren, en waar de meeste tijd wordt besteed op de website.

Informatie die we verzamelen:

 • Cookie-ondersteuning (of u ons toestaat een cookie op uw computer te plaatsen)
 • Bezoeker-ID (verstrekt door een cookie die we op uw computer plaatsen indien mogelijk)
 • Verwijzer (d.w.z. waar u vandaan kwam, bijv. google.com)
 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Regionale en taalinstellingen (om te bepalen in welk land u bent)
 • Besturingssysteem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, enz.)
 • Browser en browserversie (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, enz.)
 • Schermresolutie (1280x1024, 1024x768, enz.)
 • Javascript ondersteuning
 • Java ondersteuning
 • IP-adres (computeradres op het internet)
 • De titel van de pagina die u bekijkt
 • De URL van de pagina die u bekijkt

Soms moeten we meer persoonsgegevens over u verzamelen. Sommige delen van onze website kunnen vereisen dat u zich registreert om in te loggen. We kunnen u vragen om informatie zoals uw leeftijd en beroep om het doel van uw bezoek beter te begrijpen en uw bezoekerservaring te verbeteren.

Wanneer we u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, die gebruikt kan worden om u als individu te identificeren, zullen we u toestemming vragen en we zullen altijd een verklaring geven waarom wij de informatie verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe we deze opslaan en hoe wij van plan zijn deze te behandelen en te gebruiken.

2 Hoe informatie wordt gebruikt

We verzamelen en bewaren alleen persoonlijk identificeerbare informatie voor het doel dat tijdens het verzamelproces wordt vermeld. Wanneer we klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor het vermelde doel, zullen we deze wissen en vernietigen om uw privacy te garanderen.

3 Verzamelen van gevoelige gegevens

We verzamelen of bewaren geen gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, etnische afkomst, religieuze overtuigingen of politieke overtuiging, enz. op deze site. In het zeldzame geval dat we andere gevoelige gegevens willen verzamelen, zullen we dit doen in strikte naleving van de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

4 Bescherming van kinderen

Bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Novo Nordisk heeft niet de intentie om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van kinderen (een kind wordt gedefinieerd als jonger dan 18 jaar) zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd. Kinderen mogen GEEN persoonlijk identificeerbare informatie indienen bij Novo Nordisk zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd.

Waar gepast zullen we kinderen instructie geven om geen persoonsgegevens in te dienen. Als uw kind persoonsgegevens heeft ingediend en u wilt dat dergelijke informatie wordt verwijderd, neem dan contact op via NL-DPR@novonordisk.com.

5 Hoe we gegevensbeveiliging garanderen

Persoonsgegevens worden alleen verzameld op deze website voor zover dat vereist is. De verzamelde gegevens zullen onder geen enkele omstandigheid worden verkocht aan derden, om welke reden dan ook.

6 Waar worden de gegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen internationaal worden overgedragen binnen de wereldwijde organisatie van Novo Nordisk. Ons interne beleid is om een adequaat beschermingsniveau te garanderen, ongeacht waar bij Novo Nordisk uw gegevens zijn ondergebracht.

Meer informatie over onze positie inzake bescherming van persoonsgegevens.

7 Openbaarmaking aan derden

We zullen nooit persoonlijk identificeerbare informatie over onze bezoekers overdragen of verkopen aan een derde partij.

Over het algemeen delen we alleen informatie met onze gecontracteerde dienstverleners en adviseurs. Echter, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Novo Nordisk, haar werknemers en anderen te beschermen, of in het geval dat wij enig onderdeel van bedrijf of activa verkopen of vereffenen, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld. Dergelijk delen van gegevens zal in overeenstemming zijn met de privacywetgeving.

8 Bezoekersrechten

Volgens de regels voor gegevensbescherming heeft u de volgende rechten. Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact op met Novo Nordisk via NL-DPR@novonordisk.com.

 • U kunt een overzicht krijgen van welke persoonsgegevens wij over u verzameld hebben.
 • U kunt een kopie krijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, vaak gebruikte en machine leesbare vorm.
 • U kunt een update of wijziging van uw persoonsgegevens krijgen.
 • U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of vernietigen. 
 • U kunt ons laten stoppen met of een beperking opleggen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw intrekking zal geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerkingen die uitgevoerd zijn voordat u uw toestemming introk.
 • U kunt een klacht indienen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Onder de toepasselijke wetgeving kunnen er beperkingen zijn voor deze rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit.
Neem contact met ons op via het bovengenoemde e-mailadres met vragen of verzoeken met betrekking tot deze rechten.

9 Gebruik van cookies

U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid.

10 Juridische disclaimers

Informatiedoeleinden

De content die op de website van Novo Nordisk wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepresenteerd. De website geeft u geen advies of aanbeveling van welke aard dan ook en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of actie. U wordt geadviseerd professionele adviseurs te raadplegen in het betreffende vakgebied met betrekking tot de toepasbaarheid van een bepaald aspect van de content. Niets op deze website is een uitnodiging of aanbod om te beleggen of handelen in effecten van Novo Nordisk. Verder biedt de website geselecteerde informatie over ziekten en hun behandeling. Dergelijke informatie is niet bedoeld als medisch advies en is geen vervanging voor het advies van een medische professional. Als u gezondheidsproblemen heeft of vermoedt te hebben, raadpleeg dan uw huisarts of andere gekwalificeerde zorgverlener.

Verstrekte informatie 'zoals deze is'

De informatie op deze site wordt verstrekt 'zoals deze is' en Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Novo Nordisk geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en naleving van de toepasselijke wetgeving. Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het risico dat de informatie onvolledig of onnauwkeurig is of niet voldoet aan uw behoeften of vereisten.

Afgewezen aansprakelijkheid

Noch Novo Nordisk noch onze contentleveranciers zijn aansprakelijk voor enige schade of letsel dat voortvloeit uit uw toegang tot, of onvermogen tot toegang tot, deze site of van uw vertrouwen in de hierin vermelde informatie. Novo Nordisk wijst alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, punitieve en speciale of andere schade, verloren kansen, verlies van winst of enig ander verlies of enige schade van welke aard dan ook. Deze beperking geldt ook voor schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen beïnvloeden.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Novo Nordisk; houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor of controle hebben over het privacybeleid van deze websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die op deze site wordt verzameld. Wij raden u ten zeerste aan om de privacyverklaringen te lezen van elke site die u bezoekt die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Sites gekoppeld aan onze site

Novo Nordisk onderschrijft geen websites die gekoppeld zijn aan sites van Novo Nordisk. Novo Nordisk is niet verantwoordelijk voor inhoud op deze sites of voor beheer van informatie die gebruikers mogelijk verstrekken aan deze sites.

Wijzigingen

Novo Nordisk behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot of de distributie van deze site te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, aanpassen, vervangen of verwijderen.

Auteursrecht en gebruik van content

De inhoud van deze website is eigendom van Novo Nordisk en wordt beschermd door auteursrecht. De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's en producten die op deze site worden weergegeven, worden wereldwijd beschermd en hier mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novo Nordisk. U mag echter wel de inhoud van deze website downloaden, alleen voor uw persoonlijk en non-commercieel gebruik. Er is geen wijziging of verdere reproductie van de inhoud toegestaan. De inhoud mag verder niet op enig andere manier worden gekopieerd of gebruikt.

Gebruik van vragen en opmerkingen

Alle vragen, opmerkingen, suggesties of andere communicatie, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die u kunt doorsturen naar deze site of op andere wijze aan Novo Nordisk, elektronisch of op enige andere manier, zijn op non-vertrouwelijke basis en worden het eigendom van Novo Nordisk, dat Novo Nordisk zonder enige beperking kan gebruiken en voor welke doeleinden dan ook, inclusief ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten.

Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud hiervan worden beheersd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

11 Met wie contact op te nemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, cookies en de juridische disclaimer, als u inzicht wilt verkrijgen in persoonsgegevens die over u worden bewaard, of als u zich zorgen maakt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk, kunt u contact met ons opnemen via NL-DPR@novonordisk.com.