Go to the page content
Maatschappij & Financieel

Sociaal-economische factoren

4 min. leestijd

Sociaal-economische positie (SEP) is een belangrijke factor die invloed kan hebben op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas. SEP kan worden bepaald aan de hand van verschillende factoren zoals opleiding, inkomen en beroep. Ook de sociale situatie kan invloed hebben op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas. Zo kunnen o.a. armoede, slechte woonomstandigheden en ook werkloosheid en financiële onzekerheid leiden tot een ongezonde leefstijl. Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen mensen met een laag en hoog inkomen. Ook wordt leefstijl mede bepaald door sociale en culturele invloeden. Zo kunnen ongezonde keuzes bijvoorbeeld worden gestimuleerd doordat dit onderdeel is van een bepaalde cultuur of bevolkingsgroep.

Factoren waarvan we weten dat ze invloed kunnen hebben op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas zijn:

- Financiële zorgen

- Eenzaamheid

- Niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij

- Overlijden of ernstig zieke partner/familielid

- Verlies van werk en armoede

- Moeite met lezen, schrijven, rekenen en taalbegrip

- Culturele gewoonten 

Wil jij in gesprek over je persoonlijke situatie en de invloed ervan op jouw gewicht? Ga dan naar je zorgverlener en maak het bespreekbaar.

Maatschappij & Financieel
Referenties
  • Anekwe, C. V., Jarrell, A. R., Townsend, M. J., Gaudier, G. I., Hiserodt, J. M., & Stanford, F. C. (2020). Socioeconomics of Obesity. Current obesity reports, 9(3), 272279.
  • Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving. (2021). Een eerlijke kans op gezond leven. Publicatie 2021-04. ISBN 9789057323072.
  • Van Rossum, E.F.C. (2022). Gezond leven: Een gedeelde publieke én individuele verantwoordelijkheid, Bundel Taboes en Belangen in de Zorg, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, December 2022.
  • PON richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen’. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/overgewicht_en_obesitas_ bij_volwassenen_en_kinderen/volwassenen.html
Was dit nuttig voor jou?

Andere oorzaken: